// İade ve Garanti
 

İnternet Siteni Al Ürün İade Politikası

İnternet Siteni Al.com üzerinden satın alınan ürünlerin iade ve değişim koşulları, ürünün nihai sahibi ile elektronik ortamda gerçekleştirilen satış sözleşmesi uyarınca aşağıdaki şart ve usullere bağlamıştır.

İade Şartları

 • 1. Hizmet ifasına başlanmamış olması
 • 2. İadesi talep edilen ürünün bir başka tüketiciye aynı nitelik ve nicelikle yeniden satılabilir olması
 • 3. İade talebinin satın almayı takip eden 7 iş günü içerisinde ürünün nihai sahibi tarafından İnternet Sitesi Al.com’a yazılı olarak bildirilmiş olması
 • 4. Son 1 (bir) yıl içerisinde aynı ürünlerden olumlu sonuçlanmamış iade kararının olmaması

İade talep edilemeyecek ürünler

Hizmetin başlanması ve/veya iade sonrası bir başka tüketiciye aynı nitelik ve nicelikte yeniden satılamayacak olması sebebiyle iadesi mümkün olmayan ürünler aşağıda listelenmiştir.

 • 1. Domain (alan adları)
 • 2. Marka Tescil Hizmet ve Harç Bedelleri
 • 3. Her nevi teknik destek hizmetleri
 • 4. Her nevi üçüncü taraf tedariki ile edinilmiş ürünler
 • 5. Her nevi ücretsiz hizmet ve/veya ürünler
 • 6. Kurulumu yapılmış ya da aktif edilmiş SSL sertifikaları
 • 7. Siber Güvenlik hizmetleri
 • 8. Sanal post entegrasyonu
 • 9. Kurumsal E-mail hesapları

İade usulü

İnternet Siteni Al.com, yukarıda açıklanan iade talebine uygun ürünler için yine yukarıda tanımlanan iade şartlarının sağlanması halinde, aşağıdaki usul ve kurallara bağlı kalmak koşulu ile nihai tüketici talebini takip eden 15 (on beş) işgünü içerisinde aşağıdaki iade usullerini uygular.

Nakit İadeler:

İadesi talep edilen ürün için, ürünün nihai tüketici isteklerine uygun hale getirilmesinde ve/veya ürünün ilk satış anındaki yalın haline ek, nihai tüketici tarafından talep edilmiş her nevi özelleştirmeler ya da filli müdahaleler ve/veya uzmanlık gerektiren her nevi teknik hizmetler için ifa edilen ve bu ani ifası neticesinde nakdi iadesi mümkün olmayan teknik destek, kargo, banka komisyonu ve isimtescil.net tarafından beyan edilen diğer operasyonel bedeller, hizmetin ve/veya ürünün satış anında tahsil edilen bedelinden düşülür ve hak sahibine nakden iade edilir.

Her ne sebeple olursa olsun ücretsiz hizmet veya ürünlerin ya da özel ve/veya genel kampanyalardan kazanılan indirimlerin nakdi karşılığının iadesi mümkün değildir.

İş bu şartların sonucunda olası anlaşmazlık durumunda Şanlıurfa Mahkemeleri tarafından yürütülecektir.


 
 
 
 
 
 
 
Kişisel verilerinizin işlendiğini ve saklandığını 6698 sayılı KVKK Md.10 aydınlatma yükümlülüğü kapsamında tarafınıza bildirmek isteriz.